Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 r. o godz. 14:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie –> Walne zgromadzenie.