Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie –> Walne zgromadzenie.