W dniu 19 maja 2015 roku CSY S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w wysokości 281.187 zł w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności CSY SA poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego” – poddziałanie 1.1.9.
Niniejszym realizacja projektu została zakończona.