W dniu 11 marca 2015 roku CSY S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w wysokości 530.670 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie konkurencyjności CSY SA poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów” – poddziałanie 1.1.7.

Niniejszym realizacja projektu została zakończona.