08.06.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 07.06.2016 roku
06.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkami Rady Nadzorczej
05.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarządu
05.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarządu
05.01.2016 Zmiana stanu posiadania akcji.

 

03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.07.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 29.06.2015 roku
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
12.08.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
27.06.2014 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
02.04.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
02.04.2014 Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
02.04.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
21.10.2013 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA CSY S.A w dniu 21 października 2013 roku
05.06.2013 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A w dniu 5 czerwca 2013 roku
10.05.2013 Projekty uchwał ZWZA CSY S.A.
10.05.2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku
29.06.2012 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku
01.06.2012 Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A.
01.06.2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
01.06.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
20.12.2011 Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r.
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.- Załącznik
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
22.11.2011 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
22.11.2011 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
29.06.2011 Korekta raportu bieżącego nr 8/2011 – Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r.
29.06.2011 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r.
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
03.05.2011 Informacja o nabyciu/zbyciu akcj i przez osoby zobowiązane
05.01.2011 Informacja o nabyciu/zbyciu akcji przez osoby zobowiązane
03.01.2011 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011
03.01.2011 Zmiany w akcjonariacie emitenta
03.01.2011 Zmiany w akcjonariacie emitenta
30.12.2010 Zawiadomienie o zrnianie stanu posiadania akcji Emitenta
30.12.2010 Przystąpienie do systemu ESPI
08.02.2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.
29.01.2018 Zmiany w składzie Zarządu – życiorys zawodowy nowego członka Zarządu-załącznik
29.01.2018 Zmiany w składzie Zarządu – życiorys zawodowy nowego członka Zarządu
24.01.2018 Zmiany w składzie Zarządu.
11.01.2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
17.010.2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu CSY S.A.
05.06.2017 Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 05.06.2017 roku – załącznik
05.06.2017 Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 05.06.2017 roku
09.05.2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku-załącznik-projekty uchwał
09.05.2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku-załącznik-ogłoszenie
09.05.2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał
25.01.2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
22.12.2016 Zmiany w Zarządzie Spółki – Załącznik
22.12.2016 Zmiany w Zarządzie Spółki
17.12.2016 Wybór biegłego rewidenta
17.06.2016 Życiorysy zaawodowe nowych członków RN – załącznik – J.Tobolska
17.06.2016 Zyciorysy zawodowe nowych członków RN – załącznik A.Niedziela
17.06.2016 Życiorysy zawodowe nowych członków RN (uzupełnienie raportów nr 7/2016 i 16/2016)
08.06.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A.
08.06.2016 Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY SA – Załącznik
08.06.2016 Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 07.06.2016 r
07.06.2016 Zakończenie negocjacji ze spółką Azimuth.
30.05.2016 Wygaśnięcie listu intencyjnego
12.05.2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 r – projekty uchwał
12.05.2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 r – treść ogłoszenia
12.05.2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 roku oraz projekty uchwał
28.04.2016 Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Azimuth ? zmiana terminu zawarcia i rozliczenia transakcji.
28.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015
26.04.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A.
26.04.2016 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 26.04.2016 r – zmiana statutu
26.04.2016 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 2604.2016 r – załącznik
26.04.2016 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 26 kwietnia 2016 roku.
20.04.2016 Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego Emitenta w KRS
31.03.2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Opinia Zarządu
31.03.2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Projekty uchwał
31.03.2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Treść ogłoszenia
31.03.2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na dzień 26 kwietnia 2016 roku oraz projekty uchwał
22.03.2016 Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Azimuth.
21.01.2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
19.12.2015 Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta
19.12.2015 Objęcie akcji serii D Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
17.12.2015 Wybór biegłego rewidenta.
15.12.2015 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
07.12.2015 Powołanie Członka Zarządu – załącznik
07.12.2015 Powołanie Członka Zarządu.
02.12.2015 Nabycie aktywów o istotnej wartości.
07.10.2015 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 06.10.2015 – zmiana statutu
07.10.2015 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 06.10.2015 – załącznik
07.10.2015 Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 6 października 2015 roku
07.09.2015 Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Opinia Zarządu
07.09.2015 Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Projekty uchwał
07.09.2015 Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Ogłoszenie
07.09.2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na 6 października 2015 roku
15.07.2015 Korekta RB nr 15/2015 (życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej ?uzupełnienie raportu 12/2015)
14.07.2015 Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 4
14.07.2015 Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 3
14.07.2015 Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 2
14.07.2015 Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 1
14.07.2015 Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu nr 12/2015)
14.07.2015 Kooptacja Członka Rady Nadzorczej – załącznik
14.07.2015 Kooptacja Członka Rady Nadzorczej
14.07.2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
03.07.2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A.
03.07.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZW w dniu 29.06.2017 – Załącznik
03.07.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku
15.06.2015 Kooptacja członka Rady Nadzorczej-załącznik
15.06.2015 Kooptacja członka Rady Nadzorczej
01.06.2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał
25.05.2015 Wniesienie aportu do spółki zależnej.
09.04.2015 Nabycie aktywów o istotnej wartości
02.04.2015 Nabycie istotnych aktywów
24.03.2015 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
16.01.2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
31.10.2014 Wybór biegłego rewidenta
27.06.2014 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
27.06.2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w Iławie w dniu 26 czerwca 2014 roku
26.06.2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02.06.2014 Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A.
02.06.2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 26 czerwca 2014 roku
19.04.2014 Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie pierwszego dnia notowań akcji CSY S.A.
15.04.2014 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C
15.04.2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych serii C
26.03.2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji serii C
26.03.2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki – załącznik
26.03.2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
21.03.2014 Podjęcie decyzji o zamiarze zmiany rynku notowań akcji Emitenta
19.03.2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
12.03.2014 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych serii C
27.02.2014 Podjęcie uchwały o dokonaniu przydziału akcji serii C
17.02.2014 Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C
06.02.2014 Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C
16.01.2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
07.01.2014 Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C
19.12.2013 Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C
29.11.2013 Podjęcie uchwały Zarządu GPW w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji serii C
27.11.2013 Podjęcie uchwały Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C
22.11.2013 Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C
15.11.2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
14.11.2013 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C
31.10.2013 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw poboru akcji zwykłych serii C
31.10.2013 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii C
29.10.2013 Wybór biegłego rewidenta
21.10.2013 Treść uchwał podjętych przez NWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w Iławie w dniu 21 października 2013 roku
26.09.2013 Projekty uchwał NWZ Akcjonariuszy CSY S.A.
26.09.2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na dzień 21 października 2013 r.
26.09.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 21 października 2013 r.
06.06.2013 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A.
05.06.2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku
10.05.2013 Projekty uchwał ZWZA CSY S.A.
10.05.2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku
23.01.2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
23.01.2013 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora
28.12.2012 Wypowiedzenie umowy o animację
13.12.2012 Wybór biegłego rewidenta
29.06.2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku – załącznik
29.06.2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku
01.06.2012 Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A.
01.06.2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
01.06.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
31.01.2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
20.12.2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej CSY S.A. z siedzibą w Iławie
20.12.2011 Uchwały podjęte przez NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku – Załącznik
20.12.2011 Uchwały podjęte przez NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku
16.12.2011 Informacja o otrzymaniu dotacji unijnej
01.12.2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CSY S.A.
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
19.07.2011 Wybór biegłego rewidenta
29.06.2011 Uchwały podjęte przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28.06.2011 – Załącznik 1/1
29.06.2011 Uchwały podjęte przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28.06.2011
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
21.03.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za 2010 rok
08.03.2011 Zawarcie znaczących umów
31.01.2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
22.12.2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na 23 grudnia 2010r.
20.12.2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na 23 grudnia 2010r.
17.12.2010 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CSY S.A.
17.12.2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
17.12.2010 Uzyskanie dostępu do systemu EBI przez CSY S.A.
14.02.2018 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku – załącznik
14.02.2018 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku.
14.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – załącznik
14.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
14.08.2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – załącznik
14.08.2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
15.0452017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – załącznik
15.0452017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-list i oświadczenia zarządu
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-sprawozdanie zarządu
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-SSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-JSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-SSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-JSF
28.04.2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016.
14.02.2017 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – załącznik
14.02.2017 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
15.11.2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 roku
15.11.2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 roku – załącznik
15.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
15.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku – załącznik
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – list Zarządu oświadczenia
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – sprawozdanie Zarządu z działalności
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – skonsolidowane sprawozdanie finansowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – jednostkowe sprawozdanie finansowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie skonsolidowane
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie jednostkowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – treść raportu
13.05.2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
13.05.2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku – załącznik
12.02.2016 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r.
12.02.2016 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r.
16.11.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku – załącznik
16.11.2015 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2015 roku – treść raportu
17.08.2015 Raport okresowy II kwartał 2015 roku – załącznik
17.08.2015 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2015 roku.
15.05.2015 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2015 roku
30.04.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014
30.04.2015 Sprawozdanie finansowe CSY 2014
30.04.2015 Raport i opinia biegłych 2014
30.04.2015 List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2014
30.04.2015 Raport roczny CSY S.A. za 2014 rok
13.02.2015 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2014 r.
14.11.2014 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2014 r.
14.08.2014 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2014 roku
14.05.2014 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2014 roku
30.04.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013
30.04.2014 Sprawozdanie finansowe 2013
30.04.2014 Opinia i raport biegłych 2013
30.04.2014 List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2013
30.04.2014 Raport roczny CSY S.A. za 2013 rok
14.02.2014 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2013 roku
14.11.2013 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku
15.08.2013 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2013 roku
14.05.2013 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 Wybrane dane finansowe za rok 2012
30.04.2013 Oświadczenie Zarządu CSY S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
30.04.2013 Oświadczenie Zarządu CSY S.A.
30.04.2013 List Zarządu CSY S.A. do akcjonariuszy i inwestorów
30.04.2013 Sprawozdanie Zarządu CSY S.A. z działalności za rok 2012
30.04.2013 Sprawozdanie finansowe CSY S.A. za rok 2012
30.04.2013 Raport i opinia biegłego rewidenta 2012
30.04.2013 Raport roczny CSY S.A. za 2012 rok
15.02.2013 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2012 roku
14.11.2013 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku
14.11.2012 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2012 roku
16.08.2012 Raport za II kwartał 2012r.
14.05.2012 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2012 roku
30.04.2012 Opinia i raport biegłego rewidenta 2011
30.04.2012 Sprawozdanie z działalności zarządu za 2011 rok
30.04.2012 Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
30.04.2012 List Zarządu i oświadczenia do Raportu rocznego za 2011 rok
30.04.2012 Raport roczny CSY S.A. za 2011 rok
14.02.2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
15.11.2011 Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2011r.
14.11.2011 Raport za 3 kwartał 2011 r.
17.08.2011 Raport za 2 kwartał 2011r.
13.05.2011 Raport za 1 kwartał 2011r.
08.04.2011 Sprawozdanie finansowe za rok 2010
08.04.2011 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010
08.04.2011 List Prezesa Zarządu i oświadczenia do raportu za rok 2010
08.04.2011 Raport roczny 2010
15.02.2011 Raport za 4 kwartał 2010r.