2015 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży18 62717 086
Zysk/Strata netto-2 890-9 009
Suma bilansowa40 27534 109
Aktywa trwałe11 32422 275
Aktywa obrotowe12 3558 215
Kapitał własny32 34923 340
Zobowiązania długoterminowe4 2466 598
Zobowiązania krótkoterminowe3 6804 171

Zobacz także