Raporty kwartalne

 • IV kwartał 2010 – 14. lutego 2011 
 • I kwartał 2011 – 15. maja 2011 
 • II kwartał 2011 – 16. sierpnia 2011 
 • III kwartał 2011 – 14. listopada 2011 
 • IV kwartał 2011 – 14. lutego 2012 
 • I kwartał 2012 – 14. maja 2012 
 • II kwartał 2012 – 14. sierpnia 2012 
 • III kwartał 2012 – 14. listopada 2012 
 • IV kwartał 2012 – 14. lutego 2013 
 • I kwartał 2013 – 14. maja 2013 
 • II kwartał 2013 – 14. sierpnia 2013 
 • III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 
 • IV kwartał 2013 – 14 lutego 2014 
 • I kwartał 2014 – 14 maja 2014 
 • II kwartał 2014 – 14 sierpnia 2014 
 • III kwartał 2014 – 14 listopada 2014

Raport roczny

 • Rok 2010 – 21. marca 2011 
 • Rok 2011 – 30. kwietnia 2012 
 • Rok 2012 – 30. kwietnia 2013 
 • Rok 2013 – 30 kwietnia 2014