7 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 10.800.000 zł.