W dniu 31 października br. Zarząd CSY S.A. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności CSY S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w poddziałaniu 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest innowacyjny piec do hartowania indukcyjnego. Całkowita wartość brutto projektu wynosi 1 174 440,90 zł, maksymalna wartość dofinansowania 429 578,01 zł.