7 lutego 2014 Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności Iławskich Zakładów Części Zamiennych Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów” z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach poddziałania 1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Przedmiotem dofinansowania jest zakup 5 nowoczesnych obrabiarek o wartości brutto 1.635.900 z, maksymalna wartość dofinansowania to 530.670 zł. Projekt jest w trakcje reazilacji.