14.02.2018 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku – załącznik
14.02.2018 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku.
14.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – załącznik
14.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
14.08.2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – załącznik
14.08.2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
15.0452017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – załącznik
15.0452017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-list i oświadczenia zarządu
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-sprawozdanie zarządu
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-SSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-JSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-SSF
28.04.2017 Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-JSF
28.04.2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016.
14.02.2017 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – załącznik
14.02.2017 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
15.11.2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 roku
15.11.2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 roku – załącznik
15.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
15.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku – załącznik
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – list Zarządu oświadczenia
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – sprawozdanie Zarządu z działalności
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – skonsolidowane sprawozdanie finansowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – jednostkowe sprawozdanie finansowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie skonsolidowane
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie jednostkowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe
06.06.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – treść raportu
13.05.2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
13.05.2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku – załącznik
12.02.2016 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r.
12.02.2016 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r.
16.11.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku – załącznik
16.11.2015 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2015 roku – treść raportu
17.08.2015 Raport okresowy II kwartał 2015 roku – załącznik
17.08.2015 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2015 roku.
15.05.2015 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2015 roku
30.04.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014
30.04.2015 Sprawozdanie finansowe CSY 2014
30.04.2015 Raport i opinia biegłych 2014
30.04.2015 List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2014
30.04.2015 Raport roczny CSY S.A. za 2014 rok
13.02.2015 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2014 r.
14.11.2014 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2014 r.
14.08.2014 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2014 roku
14.05.2014 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2014 roku
30.04.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013
30.04.2014 Sprawozdanie finansowe 2013
30.04.2014 Opinia i raport biegłych 2013
30.04.2014 List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2013
30.04.2014 Raport roczny CSY S.A. za 2013 rok
14.02.2014 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2013 roku
14.11.2013 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku
15.08.2013 Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2013 roku
14.05.2013 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 Wybrane dane finansowe za rok 2012
30.04.2013 Oświadczenie Zarządu CSY S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
30.04.2013 Oświadczenie Zarządu CSY S.A.
30.04.2013 List Zarządu CSY S.A. do akcjonariuszy i inwestorów
30.04.2013 Sprawozdanie Zarządu CSY S.A. z działalności za rok 2012
30.04.2013 Sprawozdanie finansowe CSY S.A. za rok 2012
30.04.2013 Raport i opinia biegłego rewidenta 2012
30.04.2013 Raport roczny CSY S.A. za 2012 rok
15.02.2013 Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2012 roku
14.11.2013 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku
14.11.2012 Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2012 roku
16.08.2012 Raport za II kwartał 2012r.
14.05.2012 Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2012 roku
30.04.2012 Opinia i raport biegłego rewidenta 2011
30.04.2012 Sprawozdanie z działalności zarządu za 2011 rok
30.04.2012 Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
30.04.2012 List Zarządu i oświadczenia do Raportu rocznego za 2011 rok
30.04.2012 Raport roczny CSY S.A. za 2011 rok
14.02.2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
15.11.2011 Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2011r.
14.11.2011 Raport za 3 kwartał 2011 r.
17.08.2011 Raport za 2 kwartał 2011r.
13.05.2011 Raport za 1 kwartał 2011r.
08.04.2011 Sprawozdanie finansowe za rok 2010
08.04.2011 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010
08.04.2011 List Prezesa Zarządu i oświadczenia do raportu za rok 2010
08.04.2011 Raport roczny 2010
15.02.2011 Raport za 4 kwartał 2010r.