08.06.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 07.06.2016 roku
06.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkami Rady Nadzorczej
05.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarządu
05.01.2016 Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarządu
05.01.2016 Zmiana stanu posiadania akcji.

 

03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.12.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
30.11.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
05.10.2015 Zmiana stanu posiadania akcji.
03.07.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 29.06.2015 roku
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
24.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
18.04.2015 Zmiana stanu posiadania akcji emitenta
12.08.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
27.06.2014 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
03.04.2014 Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta
02.04.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
02.04.2014 Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
02.04.2014 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
21.10.2013 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA CSY S.A w dniu 21 października 2013 roku
05.06.2013 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A w dniu 5 czerwca 2013 roku
10.05.2013 Projekty uchwał ZWZA CSY S.A.
10.05.2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku
29.06.2012 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku
01.06.2012 Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A.
01.06.2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
01.06.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r.
20.12.2011 Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r.
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.- Załącznik
24.11.2011 Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
23.11.2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
22.11.2011 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
22.11.2011 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
29.06.2011 Korekta raportu bieżącego nr 8/2011 – Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r.
29.06.2011 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r.
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1
02.06.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.
03.05.2011 Informacja o nabyciu/zbyciu akcj i przez osoby zobowiązane
05.01.2011 Informacja o nabyciu/zbyciu akcji przez osoby zobowiązane
03.01.2011 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011
03.01.2011 Zmiany w akcjonariacie emitenta
03.01.2011 Zmiany w akcjonariacie emitenta
30.12.2010 Zawiadomienie o zrnianie stanu posiadania akcji Emitenta
30.12.2010 Przystąpienie do systemu ESPI