Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki:

Michał Kielan – Prezes Zarządu
Mariusz Matusik – Wiceprezes Zarządu
Dobromir Niewiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki:
Aneta Niedziela – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Tobolska – Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiesława Wałdowska – Członek Rady Nadzorczej
Teresa Furmańczyk – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kuciel – Członek Rady Nadzorczej