Dążymy do tego by...

... zaspokajać potrzeby i oczekiwania producentów oraz użytkowników pojazdów, maszyn i urządzeń w obszarze ich produkcji i eksploatacji przy jednoczesnym zorientowaniu naszej działalności na ciągły rozwój firmy.
Pragniemy, aby Klient nasz postrzegał CSY S.A. jako godnego zaufania partnera, a logo naszej firmy kojarzyło się nam i naszym Klientom z profesjonalizmem, rzetelnością oraz terminowością.

Profesjonalizm, Rzetelność oraz Terminowość

Deklarujemy zgodność i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz ISO TS 22163:2017, a także realizację następujących celów:

 • nieustanny rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych klientów oraz osiąganych przychodów,
 • pozyskiwanie nowych odbiorców wyrobów w kraju i za granicą,
 • zapobieganie awariom produkcyjnym i dostarczanie klientom wyrobów wolnych od wad produkcyjnych,
 • realizacja zamówień klientów w uzgodnionym terminie i zgodnych parametrach,
 • stosowanie surowców i materiałów gwarantujących powtarzalną jakość produktów,
 • doskonalenie zasobów infrastruktury,
 • zwiększanie rentowności produkcji poprzez ograniczenie kosztów wad produkcyjnych.

Cele powyższe realizować będziemy poprzez:

 • stałe monitorowanie realizowanych procesów,
 • profesjonalne i indywidualne podejście do klienta i wysoką jakość jego obsługi,
 • identyfikacje i stałe spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • wprowadzanie nowych, skutecznych działań marketingowych,
 • ocenę potrzeb klientów i bieżące ustosunkowywanie się do ich opinii,
 • staranny dobór dostawców,
 • inwestycje w park maszyn i rozwój technologii produkcyjnej.
 • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu

Powyższa Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację postanowień niniejszej Polityk Jakości.

Jakość

Nasza misja stanowi wyraz zorientowania CSY S.A. na Klienta jak również dążenia do optymalizacji wszystkich procesów zachodzących w firmie. Aby w pełni zaspokoić jakościowe oczekiwania naszych Klientów musieliśmy skoncentrować się na osiągnięciu poziomu spełniającego wymogi standardów ISO. Odnieśliśmy sukces. Pierwszy certyfikat uzyskaliśmy jeszcze jako IZNS S.A. Był to rok 1998 a nasz System Zapewnienia Jakości certyfikowało na zgodność z normą ISO 9002 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Kolejnym krokiem było uzyskanie w 2003 r. certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001 wydanego przez DQS Polska. Po utworzeniu Grupy IZNS nasza Spółka otrzymała odrębny certyfikat potwierdzający, że posiadany SZJ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie produkcji i sprzedaży części i akcesoriów do samochodów, maszyn i urządzeń.  W dniu 8 sierpnia 2012 r. Spółka CSY S.A. uzyskała certyfikat zgodności systemu z normą ISO 9001:2008 wydany przez SGSW ramach rozwoju firma rozszerzyła zakres produkowanych wyrobów o rynek kolejowy i dnia 27.12.2017 uzyskaliśmy certyfikat IRIS bazujący na ISO/TS 22163:2017

 

Systemy informatyczne

Zarządzamy przedsiębiorstwem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i programów informatycznych w tym:

 • zintegrowany system wspomagania zarządzania klasy MRP II/ERP – GRAFFITI (PC Guard)
 • oprogramowanie MEGA CAD v. 4.5


Dysponujemy także szeroką gamą przyrządów pomiarowych i pomiarowo-kontrolnych:

 • Ultraoptimetr o dokładności 0,2 mikrona
 • Profilografometr
 • Twardościomierze do pomiaru twardości metodami:
  • ROCKWELLA
  • VICKERSA
  • BRINELLA
 • Młot Charpy’ego
 • Maszyna wytrzymałościowa
 • Mikroskop metalograficzny
 • Spektrotest
 • Defektoskop
 • Ultrametry