Misja

Dążymy do tego aby zaspokajać potrzeby i oczekiwania producentów oraz użytkowników pojazdów, maszyn i urządzeń w obszarze ich produkcji i eksploatacji przy jednoczesnym zorientowaniu naszej działalności na ciągły rozwój firmy.

Strategia

Dysponując bogatym i różnorodnym parkiem maszynowym, który w sposób ciągły jest unowocześniany, pragniemy wykorzystać możliwości techniczne jakie posiadamy by zaoferować klientom gotowy wyrób, w pełni zaspakajający ich potrzeby.
Dążymy do tego by być jak najbliżej klienta. Chcemy oferować wsparcie techniczne, wspólnie rozwiązywać problemy, tworzyć nowe rozwiązania. Zależy nam na umocnieniu więzi i wzajemnych relacji, które przyczynią się do wspólnego rozwoju.

W kolejnych latach działalności spółka podejmie dalsze działania mające na celu umocnienie pozycji na rynku dostawców części w sektorze pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych, i drogowych. Pragniemy stać się bardziej rozpoznawalni dzięki wyspecjalizowanej grupie wysokiej jakości produktów dostarczanej bezpośrednio do finalnego odbiorcy.

Więcej na temat działalności CSY S.A. można zobaczyć w magazynie popularno-naukowym GLOB:  Film,  Rozmowa z Prezesem Zarządu