News/Pressroom

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromdzenia Akcjonariuszy – 07.06.2016r.

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07 czerwca 2016 r. o godz. 10:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie --> Walne zgromadzenie.

12.05.2016|

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2015 roku

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r. o godz. 10:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie --> Walne zgromadzenie.

02.06.2015|

Zakończenie reazlizacji projektu dofinansowania – poddziałanie 1.1.9

W dniu 19 maja 2015 roku CSY S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w wysokości 281.187 zł w związku z realizacją projektu "Wzrost konkurencyjności CSY SA poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego" [...]

21.05.2015|

Zakończenie realizacji projektu dofinansowania – poddziałanie 1.1.7

W dniu 11 marca 2015 roku CSY S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w wysokości 530.670 zł w związku z realizacją projektu "Podniesienie konkurencyjności CSY SA poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów" [...]

13.03.2015|

CSY w magazynie popularno-naukowym GLOB

Na łamach magazynu popularno naukowego GLOB ukazała się obszerna publikacja opisująca nowości w spółce CSY Iława  

06.07.2014|

CSY S.A. na antenie TVP Regionalna

2 czerwca 2014 roku w paśmie ogólnopolskim TVP Regionalnej wyemitowany został kolejny odcinek magazynu nowości technicznych GLOB z udziałem CSY S.A. Materiał dotyczący Spółki oraz rozmowę z Prezesem Zarządu można zobaczyć na naszej stronie internetowej [...]

27.06.2014|

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2014r.

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 r. o godz. 14:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie --> Walne zgromadzenie.

02.06.2014|

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

7 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 10.800.000 zł.

21.04.2014|

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

7 lutego 2014 Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Podniesienie konkurencyjności Iławskich Zakładów Części Zamiennych Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów" z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach poddziałania [...]

03.03.2014|

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE

W dniu 31 października br. Zarząd CSY S.A. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności CSY S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa [...]

15.11.2013|