a.serafin

About a.serafin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far a.serafin has created 36 blog entries.

CSY w magazynie popularno-naukowym GLOB

Na łamach magazynu popularno naukowego GLOB ukazała się obszerna publikacja opisująca nowości w spółce CSY Iława  

CSY S.A. na antenie TVP Regionalna

2 czerwca 2014 roku w paśmie ogólnopolskim TVP Regionalnej wyemitowany został kolejny odcinek magazynu nowości technicznych GLOB z udziałem CSY S.A. Materiał dotyczący Spółki oraz rozmowę z Prezesem Zarządu można zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce "O nas". Emisja zbiega się w czasie z jubileuszem 60-lecia Iławskiej Wytwórni Części Samochodowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2014r.

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 r. o godz. 14:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje inwestorskie --> Walne zgromadzenie.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

7 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 10.800.000 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

7 lutego 2014 Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Podniesienie konkurencyjności Iławskich Zakładów Części Zamiennych Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów" z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach poddziałania 1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Przedmiotem dofinansowania jest zakup 5 nowoczesnych obrabiarek o [...]

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE

W dniu 31 października br. Zarząd CSY S.A. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności CSY S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w poddziałaniu 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”. Przedmiotem wniosku o [...]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21.10.2013r.

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21.10.2013r. o godz. 10:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje Inwestorskie --> Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28.06.2012

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2012r. o godz. 14:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje Inwestorskie --> Walne Zgromadzenie

Wpłynęla dotacja unijna

Na rachunek bankowy Spółki wpłynęła przyznana w ramach programu „Wzrost innowacyjności Iławskich Zakładów Części Samochodowych Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dotacja w wysokości 479.071,13 zł. Przyznana dotacja pozwoliła na zakup 3 obrabiarek sterowanych numerycznie, co pozwoliło Spółce na wprowadzenie do [...]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd CSY S.A. zwołuje w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19.12.2011r. o godz. 10:00. Dokumenty w formacie *.pdf dostępne są na stronie internetowej w dziale Relacje Inwestorskie --> Walne Zgromadzenie.